8 mar. 2008

Reflexión longa

Como tiña moito que reflexionar decidín face-lo mesmo adestramento que hai 2 semanas, mais con mellores sensacions e, coido, en 5 ou 7 minutos menos.

No hay comentarios: