31 may 2010

Animándonos

Natación 100 + 1000(19') + 50

Coido que os 274 pts obtidos en Betanzos (a falta de confirmar) non van ser dabondo para a permanencia, así que; malía á reaparición da 'tensión' no xemelgo esquerdo (tendinite) vou tentar prepara-la Maraton de Toral eso si, para 4 horas.

No hay comentarios: