9 nov. 2009

Cronica dun abandono anunciado

As cousas son como son e non como queremos que sexan. Sain con animo e
esperanza e ata o 6 ia todo ben, ali notei o 1 pinchazo; ata o 10 fun
esquivando...pero dende o 13 xa non podia apoiar...e no 15 abandonei
tras 1h6'. Algunha tiña que ser a 1.
Publicar un comentario