30 ene 2009

Ventos de ideas...

Bueno; pois inicio o prometido 'tag' das circuitadas reflexionando sobre un fermoso escrito que circula por ahí e que fala dende fora de 'eses tolos que corren'.

A esencia dese escrito é un dos grandes campos da psicoloxía: A motivación. E de motivación vai a idea que un día veu co vento nunha longa rodaxe aló por 2005 e a que unha boa persoa alentou e lle deu medios e liberdade para levarse adiante.

No 2006 fixemos unha primeira edición bastante prestosa con apenas 43 inscritos e moitos problemas no que a continuidade de traballo e a transparencia dos datos se refire; xusto no remate conquerin que a folla de cálculo de google funcionara de xeito público...

Con moitas mais ideas rondando no caletre e moita mais ilusión escomenzamos o traballo en 2007; a entrega incondicional do Admin. e os outros correlegas facía supoñer que os mais de 100 inscritos terían motivos dabondo para se felicitar; porén non foi así. Foi un estrepitoso fracaso do que xa teño recoñecido a miña gran parte de culpa e que simplemente precisaba 'demasiado tempo' para cada resultado.

Logo veu o intento á desesperada de 2008 no que, básicamente, non tivemos tempo para reflexionar... e non fructificou; mais como "somos corredores de fondo" non nos rendimos porque os motivos seguian a ser importántes e as consecuencias deses feitos nas persoas e nos lugares aínda semellando imperceptibles daban sinos de esperanza.

Din os popes da xestión que "na simplificación está o éxito" e semella que este está a se-lo caso da edición 2008/2009 do circuito que xa vai polos 227 corredores con resultados enviados e mais de 300 inscritos.

Logo, xa está?. Pois eu penso que non, o noso caletre non para de darlle voltas ó tema de motivar á xente para que siga a facer algo de deporte, adestrando e participando nas probas populares... as clasificacions entre localidades son un exemplo, pero haberá que ir adaptandose á capacidade de traballo que temos e mantendonos no plano da realidade dos medios cos que contamos. A aparición de 'similes' locais lonxe de nos amolar nos enche de satisfacción, aínda que non se trate de ideas relacionadas, porque teñen a mesma finalidade e manteñen (no que coñezo) a esencia aberta e participativa como emblema.

Queda moito por facer, moitas carreiras, moita xente que quixera correr 'contra' xente do seu nivel, idade, etc... haberá que seguir estudando melloras e como implementalas sen parar esto.

Prometo que a seguinte "circuitada" xa vai ser en modo:'diario deportivo'.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Gracias Kandepalleiro por ese circuito y por esos esfuerzos incondicionales ,estaba seguro que este año saldria adelante , enhorabuena.
Si necesitas ayuda en algo , solo tienes que perdirlo ,saludos.
Killoke,pedro.