10 jul 2013

O final do final

Os protagonistas; os que corren
O final, non podía ser de outro xeito, houbo unha referencia ó que pasou... Que non gustase pareceme ben, que se diga que por elo cáseque se suspende a competición "a falta de mes e medio" soame esaxerado dado que o problema era o meu "protagonismo" e ansia de figurar (comentario editado no foro de xestión)...

En fin, ogallá ese proxecto non remate ainda que os trocos plantexados non van todos na dirección que me gustaría pois o tema da inscripción xa se falou outras tempadas e, para min, resulta contradictorio coa base fundamental da idea.

O único que me manca é que tiña ilusión por facer un estudio de investigación entre os participantes das diversas tempadas para sabermos si a participación no circuito trocara DE VERDADE os seus hábitos de vida e para tratar de medir (via datos de saúde) a repercusión deses trocos... o deseño era complicado pero non imposible dado o empregro de IANUS e outras ferramentas que monitorizan a dispensación de fármacos e os días de baixa laboral e os seus motivos... en fin, para o contenedor de ideas "crioxeneixadas"...

Que porqué escribo aquí esto?, porque aquí non se vai vir a rebatir nin a editar...

Que teñades feliz veran e, se cadra, nos vemos nas carreiras.