29 jun 2004

A calor

Este ano non teño tantos problemas ca alerxia; a miña principal traba é a calor que me esta a impedir adestrar coa frecuencia e o ritmo que desexaría... esta claro que no meu caso "as bicicletas son para o veran" por que correndo as paso putas. So queda unha semán; logo xa me adico ás oliñas.