1 jul 2020

Xuño seco

E non pode ser; neste mes non conquerín facer vale-lo meu dereito e facer uso das piscinas cubertas pois non se acadou un protocolo de uso seguro ou non se quixo facer.

Pedaleei 728,2 km